• Actueel

Laatste nieuws over plannen Schiekadeblok

Geplaatst op 13 mei 2020

Laatste nieuws over plannen Schiekadeblok

Schiekadeblok aan de Delftsestraat in 1976

Stadsarchief Rotterdam, Lex de Herder

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen periode drie ontwikkelscenario's voor het Schiekadeblok uitgewerkt. Volgens de informatie die op 6 mei jl. op de gemeentelijke website is gepubliceerd hebben alle scenario’s extra woningen en kantoren ten opzichte van de huidige situatie. Er komt een toren van circa 70 meter hoog aan het Delftseplein en een die maximaal 200 meter hoog is aan de Schiekade. Deze toren is gekoppeld aan het deels te behouden Schieblockpand. Ook komt er een groen binnenhof en een opvolger voor de Luchtsingel. De panden met cultuurhistorische waarde langs de Delftsestraat blijven behouden.

De gemeente heeft het feit dat de afgelopen jaren het Schiekadeblok door particulier initiatief een bruisend gebied is geworden met een mix van horeca, cultuur en design gewaardeerd en wil hierop voortbouwen. Tegelijk wil zij meer ruimte vrijmaken voor wonen en werken, vlakbij het Centraal Station.

De drie scenario's

De drie nieuwe scenario's voor het Schiekadeblok

In model 1 wordt er niet gebouwd op de strook naast het spoor (ten noorden van de Schiestraat). Daarnaast is er een scenario met alleen kantoren (groen) op de spoorstrook en een variant met kantoren (groen) en woningen (roze) op de spoorstrook. Vooralsnog gaat de voorkeur van het college uit naar model 2a, met alleen kantoren op de spoorstrook. Hier kunnen kantoren voor het topsegment worden gebouwd. Onderin de grote toren zijn ook kantoren gepland voor huidige ondernemers uit het Schieblock die willen doorgroeien. En er is ruimte voor nieuwe creatieve en innovatieve bedrijven. De rest van de toren is voor woningen bestemd. Ook de kleinere toren is hierbij voornamelijk voor woningen bedoeld, met onderin ruimte voor een culturele hal.

Bij de keuze voor dit model komen er circa 680 woningen in het gebied, waarvan minimaal 10 procent sociale woningbouw (met een minimum van 75 woningen) en minimaal 30 procent middensegment huur. De overige woningen vallen in het hoger en topsegment. Verder staat er circa 48.500 m2 aan kantoren gepland en is er 4.000 m2 beschikbaar voor detailhandel, horeca en een cultureel/maatschappelijk programma.

Aanstaande 28 mei is het de bedoeling dat de gemeenteraad een ontwikkelscenario kiest en de Nota van Uitgangspunten vaststelt. Hierna bepaalt de gemeente hoe en met welke partijen dit wordt uitgevoerd.

Bron: Gemeente Rotterdam.