• Actueel

Katshoek foutieve link

Geplaatst op 24 februari 2024

45h Katshoek render3

Render van het getransformeerde gebouw Katshoek.

De Zwarte Hond

In de nieuwsbrief van februari staat een foutieve link bij de plannen voor Katshoek. Hierbij het juiste artikel.

In het Zomerhofkwartier staat het pand Katshoek, ontworpen door Huig Maaskant. DubbeLL en XIOR Student Housing hebben de opdracht voor de transformatie van dit vrijwel-leegstaande, als bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerde pand aan architectenbureau De Zwarte Hond gegeven. Het pand wordt herontwikkeld tot een woongebouw met zo'n 250 woningen en een levendige plint met onder andere horeca.

Het plan bestaat uit een gemengd woonprogramma; met middeldure starterswoningen, vrije sector grotere gezinswoningen en sociale huurwoningen. Verduurzaming van het pand (door gasloos maken, extra isoleren, PV-cellen, vergroenen en waterberging) is een essentieel onderdeel van de herontwikkeling. Er komt een extra verdieping op het gebouw.

In het nieuwe ontwerp bouwt De Zwarte Hond voort op de bestaande kwaliteit van het Maaskant-ontwerp, het kenmerkende spel tussen vlak en plastiek. De vlakheid van de gevel blijft behouden, de zware plastiek van de balkons wordt teruggebracht en de trappenhuizen en het kunstwerk worden gerenoveerd. In de straat ontstaat met de makersplekken en horeca in de plint meer reuring. De verwachte oplevering is nog niet bekend. Meer lezen over de plannen kan op de website van De Zwarte Hond.

De transformatie past in de grotere gebiedsontwikkeling van het Zomerhofkwartier, dat van een versplinterd bedrijventerrein tot een woonwijk met een mix van sociale huur- en koopwoningen gaat veranderen.