• Actueel

Herdenking gevallenen niet bij monument

04 mei 2020

NL Rt SA 4121 565 1 01

Onthulling monument voor alle gevallenen door prinses Wilhelmina

Stadsarchief Rotterdam, Lex de Herder, 4 mei 1957

Normaal gesproken wordt de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei om 19.30 bij het Monument voor alle gevallenen 1940-1945 gehouden. Dit jaar is in verband met de coronacrisis geen enkele openbare publieke herdenking. Burgemeester Aboutaleb legde deze morgen wel een krans bij het monument en las een gedicht voor vanuit een lege Laurenskerk. Vanavond legt koning Willem-Alexander een krans bij het Nationaal Monument op de Dam en geeft een toespraak, hetgeen zoals gebruikelijk uitgezonden wordt, maar zonder aanwezig publiek.

Het Monument voor alle gevallenen 1940-1945 op het Stadhuisplein herdenkt alle Rotterdamse mannen en vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven in de strijd voor bevrijding van Nederland. Op de foto is te zien dat het monument door prinses Wilhelmina op 4 mei 1957 werd onthuld.

Het bronzen kunstwerk is van kunstenaar Mari Andriessen, maker van onder andere de beelden de Dokwerker in Amsterdam, ir. Lely bij de Afsluitdijk en koningin Wilhelmina in het Wilhelminapark te Utrecht. Het monument bestaat uit vier personen: een vrouw, twee mannen en een kind. Het kind is later toegevoegd om het beeld dynamischer te maken. De vier figuren belichamen heden, verleden en toekomst: het verdriet om het verleden krijgt vorm in het gebogen hoofd van de vrouw, het kind verbeeldt het wordende leven, de man in het midden deelt het verdriet van de vrouw, maar heeft tegelijk zijn arm om de man, die de toekomst tegemoet treedt en met de spade in de hand klaar is voor de wederopbouw.

Het beeld is strategisch geplaatst, tussen het oude Stadhuis en de nieuwbouw van de Lijnbaan. Op de sokkel zijn de woorden ‘Sterker door strijd’ te lezen. De kreet uitte Wilhelmina bij haar terugkeer in Nederland en is door Rotterdam geadopteerd in haar stadswapen.

Bron: BKOR & CBK Rotterdam

Hieronder een foto van het beeld tijdens de 4-mei-herdenking in 1960. Foto: Stadsarchief Rotterdam, Ary Groeneveld