• Actueel

De Doelen krijgt een groen dak

20 september 2021

De Doelen Kraaijvanger Plotvis

Impressie van het nieuwe multifunctionele dak op concertgebouw De Doelen, beide ontworpen door Kraaijvanger architects.

Kraaijvanger architects, impressie Plotvis

In navolging van gebouw de Heuvel aan het Grotekerkplein wordt ook het dak van De Doelen groen en blauw. Het is voor het eerst dat een rijksmonument in de binnenstad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt. Op het platte dakgedeelte van 2.581 vierkante meter komt een grote variatie aan groen en een systeem voor waterberging (blauw). Maandag 20 september werd het startsein voor de aanleg gegeven.

Het duurzame dak op De Doelen is één van de projecten van Life@Urban Roofs. Dit is een onderdeel van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Ook gebouw De Heuvel, waarvan het dak reeds te bezoeken is, valt onder dit programma. Rotterdam heeft ruim 18 km2 aan platte daken, waarvan veel wederopbouwpanden. Door deze daken te gebruiken voor verduurzaming en vergroening krijgt de stad er kleine oases bij die extra water opvangen bij hevige regenbuien en verkoelen bij hitte. De vergroende daken dragen bij aan de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, het realiseren van meer groen en herstel van biodiversiteit.

Plan en inrichting

Op het dak van het concertgebouw uit 1966 komen verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Er komen vijf insectenhotels. De begroeiing trekt bijen, vlinders en vogels aan en draagt zo bij aan meer biodiversiteit in de stad. Onder de beplanting wordt een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Het is de bedoeling dat het dak uiteindelijk openbaar wordt, op welke manier is nog niet duidelijk. Het ontwerp voor het dak is net als het gebouw, van Kraaijvanger architecten. Naar verwachting is het dak eind februari 2022 gereed.

De Doelen vlak na de oplevering in 1966. Goed zichtbaar is de grootte van het platte dak. Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam
Onder het groen bevinden zich kratten voor wateropslag in het dakontwerp van Kraaijvanger. Bron: imrpessie Plotvis, Kraaijvanger architects