• Actueel

Binnenkort New Towns Heritage Seminar

08 februari 2018

New Towns Heritage Exploring The Boundaries

Het International New Town Institute organiseert in samenwerking met het Arts & Humaniteit Research Council (Swindon, UK) op 22 en 23 maart 2018 een New Towns Heritage Seminar over de rol van stedenbouwkundig en architectonisch erfgoed bij het herontwikkelen van groeikernen en New Towns.

Het tweedaagse programma bestaat o.a. uit rondleidingen door wederopbouwgebieden in de omgeving van Rotterdam waar herontwikkeling plaats heeft gevonden en discussies over de effecten. Vrijdag 23 maart vinden presentaties en rondetafelgesprekken plaats over New Town erfgoed en de manier waarop we met dit erfgoed om kunnen gaan in stedelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Platform Wederopbouw Rotterdam levert aan dit seminar een inhoudelijke bijdrage.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen via info@newtowninstitute.org

Het seminar vindt plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 maart aan de Delftsestraat 33 in Rotterdam.