• Actueel

Baan-brekend voor Cool-toren

13 maart 2018

180313 Sloop Baankwartier

Het Baankwartier is op de schop gegaan voor een 150 meter hoge woontoren. De plannen voor deze woontoren bestonden al meerdere jaren maar werden uitgesteld of gewijzigd. De vijfde architect die een ontwerp voor deze locatie maakte, v8architects, kreeg eind 2016 de goedkeuring van de Welstandscommissie. De sloopwerkzaamheden zijn al begonnen en als alles volgens planning verloopt is de toren in 2020 klaar.

Zoals het architectenbureau zelf aangeeft levert het plaatsen van een 150 meter hoge toren met circa 36.000 m2 woonprogramma per definitie een schaalconflict op met de kleine korrel van de onderlaag. Het bureau heeft dit conflict als uitgangspunt genomen. Ze menen dat een versmelting van beide schaalniveaus nieuwe betekenis aan het stadsweefsel in het Baanblok kan geven. Dit zal de toekomst uitwijzen. De basis van de toren sluit visueel en qua hoogte aan op de wederopbouwarchitectuur in de wijk. Op dit basisblok prijkt een toren met een sterke horizontale geleding die zich op 70 meter over de hele breedte manifesteert en daarna weer versmalt. En zo draagt de toren zijn eigen kruis voor een toekomst die tot de hemel rijkt.